Baps Org Vicharan

Free download Baps Org Vicharan mp3 for free

Guruhari Darshan 24-26 December 2018, Mumbai, India

Guruhari Darshan 24-26 December 2018, Mumbai, India

Duration: 13:59 Size: 32.01 MB

Guruhari Darshan 6-8 January 2019, Mumbai, India

Guruhari Darshan 6-8 January 2019, Mumbai, India

Duration: 11:29 Size: 26.28 MB

Guruhari Darshan 1-3 January 2019, Mumbai, India

Guruhari Darshan 1-3 January 2019, Mumbai, India

Duration: 13:33 Size: 31.01 MB

Guruhari Darshan 13-15 November 2018, Bochasan, India

Guruhari Darshan 13-15 November 2018, Bochasan, India

Duration: 9:21 Size: 21.4 MB

Guruhari Darshan 2-4 Aug 2018, Godhra, India

Guruhari Darshan 2-4 Aug 2018, Godhra, India

Duration: 12:01 Size: 27.5 MB

Guruhari Darshan 9 December 2018, Rajkot, India

Guruhari Darshan 9 December 2018, Rajkot, India

Duration: 8:05 Size: 18.5 MB

New Arti. Jai Akshar Purshottam Jai Swami narayan. #BAPSARTI

New Arti. Jai Akshar Purshottam Jai Swami narayan. #BAPSARTI

Duration: 3:52 Size: 8.85 MB

Shree Hari ni Swabhavik Chesta | Swaminarayan Film | Full Chesta 3D Animation | Chesta na Pado

Shree Hari ni Swabhavik Chesta | Swaminarayan Film | Full Chesta 3D Animation | Chesta na Pado

Duration: 28:52 Size: 66.07 MB

Sarangpur ni Rangbhuma || સારંગપુરની રંગભુમાં - મધુરવદન સ્વામિ

Sarangpur ni Rangbhuma || સારંગપુરની રંગભુમાં - મધુરવદન સ્વામિ

Duration: 11:29 Size: 26.28 MB

Guruhari Ashirwad 5 January 2019 (Morning), Mumbai, India

Guruhari Ashirwad 5 January 2019 (Morning), Mumbai, India

Duration: 11:21 Size: 25.98 MB

Guruhari Darshan 9-10 October 2018, Bhavnagar, India

Guruhari Darshan 9-10 October 2018, Bhavnagar, India

Duration: 12:32 Size: 28.69 MB

Guruhari Darshan 30-31 December 2018, Mumbai, India

Guruhari Darshan 30-31 December 2018, Mumbai, India

Duration: 12:00 Size: 27.47 MB

Guruhari Darshan 19-20 December 2018, Mumbai, India

Guruhari Darshan 19-20 December 2018, Mumbai, India

Duration: 8:08 Size: 18.62 MB

Guruhari Darshan 5 December 2018, Rajkot, India

Guruhari Darshan 5 December 2018, Rajkot, India

Duration: 14:40 Size: 33.57 MB

Guruhari Darshan 4-5 January 2019, Mumbai, India

Guruhari Darshan 4-5 January 2019, Mumbai, India

Duration: 14:24 Size: 32.96 MB

Guruhari Darshan 6-7 December 2018, Rajkot, India

Guruhari Darshan 6-7 December 2018, Rajkot, India

Duration: 10:12 Size: 23.35 MB

Guruhari Darshan 24-26 November 2018, Bochasan, India

Guruhari Darshan 24-26 November 2018, Bochasan, India

Duration: 12:00 Size: 27.47 MB

Guruhari Darshan 17-18 December 2018, Mumbai, India

Guruhari Darshan 17-18 December 2018, Mumbai, India

Duration: 9:15 Size: 21.17 MB

Guruhari Darshan 13 December 2018, Rajkot, India

Guruhari Darshan 13 December 2018, Rajkot, India

Duration: 11:45 Size: 26.89 MB